Zpět na seznam

A to je hovno ............ II.
10.02.2005

povídání od pamětníka ..............prej je to pravda

Zprávy ze sportu


...neuvěřitelnou podívanou měli možnost shlédnout účastníci parašutistického provozu na jednom letišti .
Při seskocích cvičenců základního výcviku dva odborně školení instruktoři dokázali obdivuhodnou věc. Věc, kterou se cvičenci v kapitole závad učí jenom jako možnost ryze teoretickou uvedli výše zmínění odborníci v život.
Instruktor MV připravil žačce padák . Ta si jej oblékla a roztoužená po adrenalinových zážitcích bezelstně nastoupila do letounu. Zde si ji přebral další z odborníků – náš oblíbený VB.
Předpisově ukotvil výtažné lano, kterým se vlastně celý padák otevírá a v nařízených šestistech metrech ubohou výkřikem VPŘED "vyhnal" ze dveří. Poté se vyklonil a zrakem hledal naplněný vrchlík padáku. Marně! Lehce znejistěl, protože se věci zjevně nedály tak, jak ho to v instruktoráku
učil slovutný pan Vejvara. A vtom ji uviděl! To nešťastné děvče plandalo na výtažném laně za letounem při rychlosti 120 km. Vytřeštěnýma očima se otočil na ostatní v letounu a zařval:"VISI´!"
Na palubě nastal poplach. Ke dveřím přistoupili silnější a vyšší a zoufalou dívenku vtáhli dovnitř.
Po přistání se vše vysvětlovalo, následovaly sankce a učebnice parašutismu se přepsaly.
Místo závady teoreticky možné, se v nich uvádí: stalo se!! a to vše za přispění instruktorů MV a VB!


a to je pravda velebnosti :-)