Zpět na seznam

tak nám konečně napiš
30.11.2012Tak konečně jsa se odhodláje tedy psáti vám má milovaná,prohlížeje sobě srdci mému překrásné foto barevně vykolorované skoro tak umělé jak to dokáže stvořiti jen Matka příroda, kdo je ten neznámý cudný ten fotograf co za anonymytu jsa se skrývaje neznaje ho. Prima tak to ma byt, úroven konkurenční jsa na výslůní se ubírati neznaje konkurence. k výšinám. Skoda přeškoda,že neznaje pořekadla, že na na dvou seslích netřeba vysedávati ubíral jsem se jiným směrem než bylo mě souzeno. Ale cesty Páně jsou nevyzpytatelné a ruka boží ukáže vždy cestu tím směrem, kam je třeba se ukájeti tedy ukazovati jest se toliko jen a jen. Konečně jsa navázal kontakt s vysazovačem mým přemileným z roku L.P. 1969 vysazovše mě z L-60 origináním tím to aeroplánem na PD-47(padákem to dopravním), kdy jako pom.instruktora mě vypomohl při vysazení na 4seskok mé začatečnické to karriéry skončil po otevírání PZ-65 snášeje se doprostřed parku starých Letnan za dohledu a doprovodu Gaz-Volga policejního vozidla asistance Veřejné bezpečnosti, aby moje má maličkost snad nepřišla k úhoně a nedej Bože nezpůsobila snad škodu veřejnou za což snad by mohla býti popotahovaná za ublížení neúmyslné zdravotní či snad nějakou škodu způsobiti na věřejném majetku což by byl přečin proti socialistickému majetku neodpustitelný ba co víc přímo k potrestání přímo předurčený, ale na štěstí Bohové stáli při mé počáteční nevědomosti a neskušenosti a pomohli mě se umístit přímo do prostřed veřejné zeleně(což mě zůstalo do vínku i v pozdějším mém konání). Jsa dobře a správně dopaden veřejnou tou bezpečností, byl jsem v zápětí dopraven cca 5km na letištní plochu aer. Letnany, kde jsem byl přívítán náležitě uctivě a vesele jaký jsem si dokázal sehnat doprovod i s ochranou mé osoby. Stihl jsem tedy ještě prompně zabalit na 5seskok celkově a 2hý toho dne, kde jsem požádal mého osobního vysazovače pana Josefa Svarce(který v té době jezdil na válečém nepřátelském motocyklu zn. Zundap se sajdou na kardanový pohon, který byl kouzelně zpřevodován že stačil i pěší kumpačce vézti střelivo aby nebylo třeba oslích přípřahů). Požádal jsem tehdy pana Josefa zda by dokázal abych přistál do pískového doskočiště kam měli za úkol přistávat tehdejší státní sličné to dámy československé státní representace vedené stát. trenérem panem Bořivojem Vejvarou a jeho osobním asistentem Kondelíkem. Pan Josef slíbil že mě nezahodí, a opravdu na 5a6 seskok mě vysadil tak, že jsa si vědom svých nabitých mých theoretických znalostí dopadl jsem dvakrát po sobě za značných sázek zda bočními to skluzy dosáhnu na pískové doskočiště, dosáhl za přispění Josefových vysazovačských zkušeností, toho dne vyhrál značné množství pivních sázek a musil jsem mu pomoci,aby se snad nenamočil nebo neutopil v pivním moku. Svůj podíl slávy jsem také slízl já obdivován půvabnými dámami dávaje mě za příklad jak se to dělá(ale já tehdy neměl dostatek odvahy se o toto dělit) i když by byl zájem jak jsem tehdá vycítil(ovšem pocity je jedne z bájných chimér a realita všedního dne je jiná káva, ale vzpomínky mám stále silné, zvláště když se ráno probouzím ze sna ke kterému se v určitých životních peridách rád vracím). Již se těším opět mezi Vás abychom zachrastili brněním a vzpomněli na staré zašlé dobré časy kdy přátelství, kamarádství byli ještě ryzí a nezištná a slib byl jako nepsaná smlouva. Končím tvá Máno, loučí se a na další setkání s Vámi se těšící se staromylec Anděl Evžen Smíchowský skoro na konci podzima,
Ad Honore Jezu Evžen Ká