Zpět na seznam

soubor kret?n?
25.03.2008V dob? ze kter? poch?z? tato fotka a v Ho?ovic?ch jsme sk?kali z L – 410, mnoho dne?n?ch ?len? si hr?lo v uhl?ku na horn?ka.
L?talo se hodn? a ud?lalo se spousta seskok?. Mrskali jsme RW, RW a zase RW, sem tam n?jak? to mas??ko :-) tato fotka je z jednoho z mnoha provoz?, je z roku 1992 a v t? dob? st?la letenka do 4000 metr? 190,- K? (to bylo pen?z)
Na fotce – J? Pepa Ebr, Lu?a Dop?ra, Milan Dvo??k, Burs?k, Jirka Pla?il, Laco Franta Moln?r ?ern?, Honza F?gl Pt??ek. Dole L??a Bl?ha, Danka Macichov? st., Tom?? La?ka a M?ra ?ert Vojtek.
Za n?mi kr?sn? L – 410 z VZL? a n?? kr?sn? leti?tn? autobus Er??k
(to je?t? ani ?em?k nev?d?l kde m? autobus dve?e).

Tak a? objev?te n?jak? fote?ky, tak je po?lete !! :-)


pep??ek