Zpět na seznam

z archivu ............
26.01.2007

kdy? m?l Jan?k vlasy a kombin?zu z monterek
na leti?t? chodili lid?, kter? dnes nikdo nezn? a ty co zn? vypadaj? ?pln? jinak
Lu?a nebyl nervozn?, proto?e se um?l sm?t s mlad?mi d?v?aty
a ti co jsou dnes sta?? se b?li p?ed prvn?m seskokem
jarda