Zpět na seznam

FOTO z historie Ho?ovic
21.03.2006Ahoj,pos?l?m p?r fotek "Jak vypadalo leti?t? a n?kte?? ?lenov? AK"


gum?kBar?a-pohled z m?sta sezen?(kde se d??ve sed?lo p?i ohni)na vjezd a levou stranu leti?t?Samoz?ejm? Ciryl a pohled na levou stranu bar?ku.Nyn? tam m? Pepa okno kancel??e.J? (jako Gum?k pozn.dm) - tato bouda st?vala asi v p?li nyn?j?? cesty podle hang?ru
J?+Broum - pohled na parkovi?t? a vstupn?(vjezdovou)br?nuM?sto,kde se konala ve?ern? sezen? u ohn? a Jirka Pe?ek
Hel?a nebo Danka. Takhle padly stromy za ob?? hang?ruZV Ho?ovice - kontrola strojen?
pohled na stoj?nku v pozad? s kolbenkou(kruh b?val na konci
dr?hy 25 v pravo

je?t? jednou pohled na plac p?ed bar?kem,vjezd a
k?lnu,kter? st?vala na nyn?j??m vjezdu na leti?t?