Zpět na seznam

A to je hovno IV
31.01.2006

Pro o?iven? mraziv?ch dn?, ale fakt m? asi zabije!

To je hovno,

-to jsme jedou m?li sk?kat ??kou propaga?ku tady za Rakovn?kem. Pion?rskej t?bor u ?ist? to byl. U rybn?ka Boubrl?k si myslim. A prej p?ist?vat se bude do vody, aby ti haranti z toho n?co m?li se ?eklo. Kdo nesk?kal e?t? do vody? pt? se ??f Mil?a. Tak ud?l?me dvojice, kter? vysko?? spolu a ti star?? dovedou do rybn?ka ty nov??ky. Koukejte to sm?rovat tak jako v?? par??k pod v?mi! na??dil ba?ant?m.
Po startu neopomn?l kolega Bed?ich v?em mladejm nelejt po??dnou d?vku Jaru za bl?zu, ?e aby si zap?nili a? tam ?vachnou. Tak jsme tam p?ilet?li, s L?dou se nachystali do dve?? a vysko??me. Otev?u L?da taky. Je nade mnou asi sto metr? tak akor?t. Zato??m doprava L?da za mnou. Doleva zase. Par?da. A v duchu si zopakuju ?kony, kter? se maj prov?st p?i seskoku do vody. Odepnout z?lo??k, p?ehodit za hlavu, hluboko sednout do postroje, aby ?lov?k nevypadl a? si rozepne no?n? popruhy, t?sn? nad hladinou rozepnout prsn?, no a s dotykem vody z postroje vyklouznout. Ale to je star? vesta, proto?e to ka?dej cvi?il stokr?t p?i v?cviku. Tak znova zat??kou doleva si najet ve sm?ru del?? strany rybn?ka sm?rem ke hr?zi, L?da za mnou, tak se za?nem odep?nat. R?z nar?z,u? je tu voda, prohnout se, ven z postroje a je to.


......vyplavu zvednu o?i L?da ve stopades?ti metrech sm?rem ke hr?zi, nic ned?l? mine b?eh, pak to zaprask? v korun?ch strom? a ticho.
Samoz?ejm?, ?e pion?ry p?estali bavit ti co spo??dan? p?ist?vali do vody a mastili to po hr?zi k L?dovi. Plavu jak o ?ivot, ze b?ehu vidim L?du jak tam vis? nad ?utrama, boj? se pohnout, proto?e v tom okam?iku se propadne v?dy o dva metry n??. Pion??i do n?j ??ouchali bidlem, a? ho rozhoupali zachytil se kmenu a slez. Jar na n?m p?nil jak byl zpocenej a j? mu pov?d?m.

"Ty vole, cos d?lal"?
A on mi odpov?d?l.
" Nebude? mi to v??it, ale kdy? jsem si rozepnul ty no?n? popruhy tak jsem nedo??h na ??d?c? kol??ky a nemoh jsem to ??dit ....... "

Tak jsme ho z t? hr?ze do t? vody hodili dodate?n?. Aby se dop?nil!

L?do sory!jarda