Zpět na seznam

Z kladensk? kroniky PARA I
20.01.2006

Veletr?n? poh?r Brno 15.8. – 17.8.1986

tentokr?t specieln? pro Br?a?ky Jani?ku a Hel?u


Sout??,kde se sk??e „ve dne v noci“


– z?vodn?ci absolvovali osm denn?ch a dva no?n? seskoky na p?esnost p?ist?n?. Kladensk? dru?stvo ve slo?en? J.Urban, K.Hamouz, V.Broum skon?ilo na 13.m?st?.
Brno v noci je hezk? nejen z v??ky. Po ukon?en? seskok? jsme prov?d?li pr?zkum m?sta,v?ce zam??en? na vin?rny. Byli jsme nuceni upravit lidovou moudrost „Bez pen?z do hospody nelez“ na neot?el? „Bez pono?ek do hospody nelez“. Dva z n?s m?li sand?ly, bystrozrak? vr?tn? odhalil dva p?ry bos?ch nohou a odm?tl n?s pustit dovnit?. Zachr?nil n?s pohostinn? Br??k, kter? pr?v? opou?t?l podnik, do n?ho? jsme se marn? pokou?eli dostat. Vida na?e probl?my,zul se, svl?kl pono?ky a s p??n?m dobr? n?lady n?m je nab?dl. Hygiena nehygiena, pr?zkum je pr?zkum. Jedny pono?ky od Br??ka, druh? od pono?ky Lu?ka, kter? m?l polobotky a tud?? nedostatek z?stal skryt pozorn?mu zraku vr?tn?ho a honem dovnit?. U v?na jsme napl?novali spoustu d?le?it?ch v?c? a provedli i ??dn? zhodnocen?.
Pou?en? pro ??astn?ky dal??ch ro?n?k? Veletr?n?ho poh?ru: Dobr? pivo maj? „u ?palka“ na Zelen?m rynku.
gum?k