Zpět na seznam

PD 47
21.11.2005

na čem se skákalo


PD – 47 patří mezi osvědčené cvičné padáky vzhledem k bezpečnosti i k stabilitě klesání. Je možné použít jej i pro bojové seskoky. V dnešní verzi se používá od roku 1947 (u nás a v řadě dalších států o něco později) pro seskoky s automatickým i ručním otevíráním. Je snadno ovladatelný, zabezpečuje pomalé, ustálené klesání obličejem po větru, nemá snahu samovolně se otáčet. Lze jej snadno přizpůsobit postavě parašutisty.
Bavlněná tkanina vrchlíku (perkal) je velmi pevná a nepoškozuje se ani při neopatrném zacházení po seskoku, ani se „nepálí“ při otevírání.
Čtvercový vrchlík se zkosenými rohy je sešit (podle šíře tkaniny) buď z 10nebo z 8 pláten stejné šíře, rozdělených tkalouny na stejný počet čtverců. Pro zpevnění je na vrchlíku našita tkalounová kostra a na jeho spodním okraji kapsy, usnadňující naplnění vrchlíku vzduchem při otevírání. Na zadní straně jsou u čtyř pláten vynechány šňůry, takže se po otevření vytvoří hlavní kýlový oblouk. Také na zbývajících třech stranách vrchlíku vznikají obdobně malé kýlové oblouky. Hlavní kýlový oblouk umožňuje řízení padáku a dává mu dopřednou rychlost, další ustalují klesání. K vrchlíku je upevněno 22 bavlněných nosných šňůr (1. a 22. šňůra jsou dvojité); lze je snadno vyměnit. Nosný postroj (z lněného popruhu) se uzavírá třemi karabinami a třemi D-obloučky: po stranách jsou karabiny, na něž se připíná záložní padák.
Další hlavní části padáku: obal, vak na vrchlík, spojovací šňůra, výtažný padáček, tři typy uvolňovačů, výtažné lano s ochranným vakem. Čtvercový (hedvábný) výtažný padáček má pružinový mechanismus.
Jak ukázaly zkušenosti, funguje padák bezpečně při všech druzích seskoků – a to i při nesprávné manipulaci; vrchlík se nebortí ani při skluzu. Nevýhodou padáku je, že klade dosti velké nároky na fyzickou zdatnost parašutisty (poměrně namáhavé řízení).


Technická data; rozměry složeného padáku 590 x 380 x 220 mm; váha (bez přenosné brašny) nepřevyšuje 16,5 kg; plocha vrchlíku 72m2; délka nosných šňůr 6,5 m (přípustné protažení do 400mm); maximální váha parašutisty s výstrojí 120 kg; síla nutná k vytažení uvolňovače nejvíce 16 kg; maximální přípustná rychlost (podle přístrojů) letu v okamžiku seskoku 300 km/h; minimální přípustná výška otevírání při seskoku z balonu (s automatickým otevíráním) 400 m, při seskoku z letadla (za rychlosti letu minimálně 100 km/h) 120 m, za týchž podmínek s ručním otevíráním (okamžitým) 300 m; maximální rychlost klesání za normálních podmínek nepřevyšuje 5,2 m/s.

PZ-47 je záložní padák určený k záchraně parašutisty v případě závady na hlavním padáku. Patří mezi osvědčené záložní padáky,používané již mnoho let: lze jej připevnit ke kterémukoli typu cvičného, sportovního nebo i pilotního padáku. Dovoluje cvičné otevírání i tehdy, je-li otevřen hlavní padák.Velkou předností je snadný způsob připojení k postroji hlavního padáku. Padák neztěžuje pohyby parašutisty a vyznačuje se malým dynamickým nárazem při otevírání.
K výrobě vrchlíku se používá hedvábné tkaniny (karkas „K“), tkané zvláštním způsobem.Vrchlík padáku PZ-47 má čtvercový tvar a je sešit ze sedmi pláten stejné šíře; plátna jsou rozdělena tkalouny na stejný počet čtverců. Celý vrchlík je vyztužen kostrou z tkalounů. Na zadní straně spodního okraje jsou u tří pláten vynechány šňůry, takže se po otevření vytvoří typický kýlový oblouk a padák se automaticky snáší po větru. Kýlový oblouk a zkosené rohy vrchlíku zabezpečují ustálené klesání bez výkyvů.
Ke spodnímu okraji vrchlíku je našito 22 smyček pro upevnění nosných šňůr (1. a 22. šňůra jsou dvojité). Hedvábné šňůry, dlouhé 4 m, jsou připevněny k vrchlíku tak, že je lze snadno vyměnit. Jejich spodní konce jsou připevněny ke čtyřem D-obloučkům spojovacího nosného postroje.
Spojovací nosný postroj je sešit (dvojitě) z lněného popruhu širokého 44 mm, jeho volné konce jsou nahoře opatřeny D-obloučky, umožňujícími připojení k hlavnímu padáku, a dole upevňovacími třmeny, jimiž se padák zajišťuje: samovolné odepnutí záložního padáku je vyloučeno. Obě strany postroje jsou mimo to spojeny tzv. spojovacím popruhem, který i v případě poškození jedné strany postroje zabezpečí normální naplnění i tvar vrchlíku.
Dalšími částmi padáku jsou pouze obal a uvolňovač; padák PZ-47 nemá výtažný padáček.
Skládání padáku je velmi snadné, jednoduché: totéž lze říci o funkci tohoto záložního padáku, což zvyšuje bezpečnost použití. Je-li padák PZ-47 správně ošetřován, může se přebalovat až po třiceti dnech.
Technická data: rozměry složeného padáku 400 x 300 x 125 mm; váha (bez přenosné brašny) nejvíce 7 kg; ploch vrchlíku 42,5 m2; délka nosných šňůr 4 m (pevnost 150 kg; maximální přípustné protažení 100 mm); maximální váha parašutisty 100 kg; síla nutná k vytažení uvolňovače nejvíce 16 kg; maximální přípustná rychlost v okamžiku otevírání 300 km/h; minimální bezpečná výška otevírání ještě 100 m; rychlost klesání za normálních povětrnostníchgumák