Zpět na seznam

Historie BIRDMAN II
10.08.2005Ahoj lidi?ky,

Zaujal mne Gum?k?v ?l?nek o lidech pt?c?ch a proto pos?l?m mal? p??sp?vek. Tyto historick? fotografie jsem objevil na mistrovstv? Rakouska p?i v?stav? historick?ch uniforem, pad?k? a v?eho co s t?m souvis? v nedalek? kapitalistick? cizin?. V ?l?nku se hovo?ilo, ?e absolvoval 5 seskok? z toho 4 ?sp??n?. O p?t?m bli??? informace nebyli. Jak je vid?t z n?kresu otev?ral ve 200m, co? znamen?, ?e nebyl dalece tak dokonal? jako ?ern? zvan? Ji?ina.
Ahoj Jirka Dvo??k