Zpět na seznam

BIRDMAN v roce 1965
08.08.2005

článek L+K 23.6 1965 - aneb kdy už tu ptákolidi byli

Něco pro parašutistyPoužívání kombinéz s blánami pod pažemi a mezi nohama pro seskoky volným pádem zhodnotila již mezinárodní parašutistická sekce jako životu nebezpečné: proto se např. při stylových seskocích musí používat běžných a neupravovaných kombinéz. Přesto se stále opakuje řada pokusů o seskoky se speciálně upravenou výstrojí. Na snímku jsou tři speciálně upravené kombinézy s vyztuženými i měkkými „křídly“.
Američtí parašutisté s nimi uskutečnili řadu seskoků. Ověřili si předpoklad, že hodnoty volného pádu jsou zcela odlišné. Tak např. při seskoku s výdrží 60 vteřin lze prodloužit – při použití křídel - volný pád asi o 15 vteřin, protože tu dochází k určitému druhu klouzavého letu. Takovéto seskoky jsou pochopitelně velmi namáhavé a kladou mimořádné nároky na sílu paží. Američtí parašutisté považují za dostatečný nácvik (samozřejmě mimo dokonalé zvládnutí prostého volného pádu) tento úkon: na dvou souběžně postavených balících stolech položit dlaně na okraje stolů a špičky nohou na židli a v této poloze , s obličejem k zemi , setrvat 75 vteřin. Popsaný výkon se zhruba rovná fyzickému zatížení v průběhu klouzavého pádu. Po tuto dobu však v popsané poloze vydrží málokdo. Proto se nedoporučuje paže hned roztahovat, ale vycházet z polohy běžné při otevírání padáku a postupně rozevřít paže.
V současné době existuje několik základních typů úpravy kombinéz „s křídly“. K tomuto druhu seskoků je nutno používat většího letadla, i když je výskok zprvu normální a teprve postupně se rozpažuje a rozestírají se křídla, která umožňují také rychlejší otáčení ve volném pádu. Zatím jsou toto vše jen pokusy vyžadující důkladnou fyzickou i technickou přípravu, včetně některých úprav na záložním padáku, otevíracím zařízením vlastního padáku atd.
gumák


to fakt čumim, pomalu začínám mít pocit , že nic novýho nepřijde - protože tu už snad všechno bylo. Kam na to Gumáku chodíš ? :-))dm