Zpět na seznam

Podbrdsko se sloučilo
22.04.2005

Historie Letiště Hořovice - jak o Hořovicích psali před 59-ti lety.


Podbrdsko se sloučilo


Odbočky ČNA na Podbrdsku se sloučily a vytvořily společně Podbrdský český národní aeroklub v Hořovicích. Ke sloučení došlo za plného souhlasu zástupců pěti dosud ustanovených aeroklubů: Hořovic, Zdic, Jinců, Komárova a Žebráku. K tomuto sloučení došlo proto, poněvadž odbočky věří, že sloučeni v jeden celek mohou vyvinouti lepší a větší činnost, a že se jim bude snáze překonávati překážky, které se jednotlivým odbočkám staví v cestu jejich činnosti, a které jsou pro mnohou odbočku i nepřekonatelné.
Plachtařský výcvik se na Podbrdsku pomalu rozjíždí. Plachtaři mají velmi pěkný terén ve Zdicích na Holém vrchu a na Kalichu, který se hodí na pro výcvik do zkoušky A-B-C. Budou se proto snažit vybudovat ve Zdicích plachtařské středisko na Podbrdsku.
I o motorové létání jest projevován zájem, takže podbrdští motoráři mají oprávněný požadavek motorového letiště. Má býti vybudováno v trojúhelníku obcí Hořovic, Žebraka a Tlustice. Okresní i místní národní výbory projevují též zájem o toto motorové letiště a jednání příslušných složek aeroklubu podporují, neboť motorové letiště by mělo i význam pro průmysl města Hořovic, Komárova, Žebráku aj., takže by sloužilo i průmyslovému rozvoji celého Podbrdska. Ml


Moje poznámka

Letiště nakonec bylo někde v místě za Charouzem a dálnicí. Pak ale vojáci postavili pro trysková letadla mezi Hořovicemi a Žebrákem a bylo po žížalkách. V r.1979 se poprvé zkušebně rozjel paraprovoz.autor Gumák