Zpět na seznam

Bratrstvo ko?i?? pracky
08.03.2005Bratrstvo ko?i?? pracky

legend?rn? sestava viz pov?d?n? o ?ern?ch jezdc?ch kter? p?sobila na Ho?ovick?m leti?ti a zanikla Bohou?kovou tragickou smrt? p?i autonehod?.
Tahle trojka byla skute?n?m postrachem a nikdo si p?ed n? nebyl jist?, upozornit na sebe a nebo nedej bo?e je proti sob? popudit, znamenalo, ?e budete vystaven kouzlu ko?i?? pracky kter? bratrstvo seslalo na va?? hlavu (nebo jin? org?ny)

zde je jejich desatero :

bratrstvo ??h?

zleva : Dlouh? Bidlo, ?t?tin??, Bohou?ek

Kdy? nebyl nikdo pobl??, v?novali ve?ker? ?as tr?ningu
bratrstvo o "nohovka"