Zpět na seznam

Kudláková 3
22.12.2004

ZNEHODNOCUJE SEX NA LETIŠTI SPORTOVNÍ VÝKONY PARAŠUTISTŮ? II

Milý Virníku,

- jistě velmi podnětný problém a v řadách skokanů padákem (Gumáku, půjčila jsem si ten skvělý výraz z tvého skvělého článku – děkuji) hojně diskutovaný. Rozhodla jsem se tedy věnovat se mu podrobněji, přestože první odpověď, která mě spontánně napadla je uvedena v předchozím stručném příspěvku. Je ovšem pravda, že to byl názor spíše osobní a vzhledem k charakteru rubriky bychom se tím měli zabývat i z hlediska odborného. Krom toho se mi promítlo v hlavě několik různých reálných situací, v nichž by selhání parašutisty pravděpodobně mohlo být dáváno do souvislosti právě z touto činností. Uvádím zde tedy alespoň některé významné faktory, které mohou vnímání výše dané problematiky ovlivnit.


Sexuální chování je činnost, prapůvodně určená k rozmnožování druhu a většina živočichů jí provozuje pouze k tomuto účelu. Člověk je biologickou vyjímkou a neomezuje se jen na tento efekt. Z původního pudu, který slouží k zachování rodu, povýšil sex na zábavu. A tak k němu i přistupuje.V podvědomí sice výběr sexuálního partnera ovlivňuje předpoklad jeho kvalitní genetické výbavy, ale to neznamená, že by muž hodlal rozsévat a oplodňovat pokaždé, když pocítí jisté napětí pod stydkou kostí a žena v dnešní době že by chtěla dalších 20 let strávit opakovanými porody a kojením. U lidí je sex potěšení – především. A aby bylo toto potěšení úplné i na psychické úrovni, rozvinuly se vyšší city, jako láska. Budeme-li hovořit o sexuálním chování, mějme, prosím toto na paměti ( i muži!).Striktním oddělováním vztahu – vzájemných citů - a sexu docílíme nesprávného výkladu této činnosti jako mechanického aktu a kvůli tomu to neděláme (děláme –li to s jedním partnerem opakovaně, nemyslím jednorázové rychlovky pod vlivem alkoholu apod.) – prosím bez komentářů, chlapi, nechte ženám alespoň nějaké iluze, potřebují je k životu.


Co tedy může ovlivňovat vnímání eventuálního rozporu mezi sexem na letišti a sportovními výkony ?

V první řadě je to postoj samotného parašutisty k sexu a jeho provozování na letišti. Zde bychom mohli rozčlenit parašutisty do 4 základních skupin :

1.) Dělá to a chce.
2.) Dělá to ale nechce.
3.) Nedělá to, ale chce
4.) Nedělá to a nechce.

Zdůrazňuji, že nebereme v úvahu faktor objektu jeho sexuálního chování, který se v tomto ohledu jeví jako zanedbatelný. Zda je to stálý partner, náhodná známost, obdivovatel, okolo jdoucí pes nebo nafukovací kráva je vcelku jedno.Rovněž nebudeme řešit otázku pohlaví ať parašutisty nebo objektu (proti gustu žádný Frenštát).


Vyjímkou je sex, provozovaný s instruktorem či náčelníkem (event. členem rady) jako prostředek k získání osobních výhod – tam záleží pouze na stupni uspokojení daného objektu (mě se to asi moc nepovedlo, platit jsem musela).

Abychom se vrátili k původnímu rozčlenění – na danou otázku by pravděpodobně souhlasně – tzn. ANO, ZNEHODNOCUJE ! odpověděli maximálně příslušníci skupiny č.2.
Nesouhlasně – tzn. NE, NEZNEHODNOCUJE ! příslušníci skupiny č. 1. a č.3. Tento názor je tedy většinový.Co se týká skupiny č. 4 – takový člověk se na letišti buď vůbec nevyskytuje nebo tam byl víceméně omylem a nebude své návštěvy opakovat nebo prostě kecá. I takový parašutista, který přijíždí na letiště zcela uspokojen z domova se čas od času dostane minimálně do skupiny č.3. a to jen tehdy, je-li to silný charakter (u parašutistů běžné, samosebou).Tím pochopitelně nemám na mysli, že by někdo jezdil na letiště hlavně s vidinou snadno dostupného sexu, prioritou je v každém případě skákání . Chtěla jsem tím pouze říct, že parašutista je většinou muž nebo žena v produktivním věku, relativně dobré fyzické kondici a život bere aktivně, tím pádem je sex přirozenou součástí jeho života (pokud není, je buď něco v nepořádku nebo se věnuje jinému způsobu života – viz klášter).
Dnes již málokdo věří tomu, že bude-li provozovat sebeukájení, bude mít chlupaté ruce nebo zhloupne – konečně většina dospělých lidí má s touto formou sexuálního chování zkušenosti bez citovaných následků. Vyjímku tvoří nepatrné procento dospělých, kteří po „tom“ zhlouply nebo jim vyrostly chlupy na rukou. Tuto aktivitu tedy počítáme do zdravého, čili normálního sex. chování, je-li prováděná v míře, adekvátní pro náhražkové (kompenzační) chování. Její upřednostňování ale spadá do patologických forem chování (neurotická kompenzace, obsedantní rituály,…. ).


Dalším aspektem, který může sportovní výkony parašutistů ovlivňovat je preferovaný způsob sexuálního chování – výkony jsou znehodnocovány, a to dost podstatně, při pokusech o sex v průběhu skoku (včetně masturbace) – mimochodem ráda uvítám vaše osobní zkušenosti.Není ani příliš vhodné tyto činnosti provozovat maskován v padáku – po složení by se mohl vrchlík nečekaně slepit. Pokud ale je sex provozován na zemi a zásadním způsobem nenarušuje soukromí ostatních – v případě, že nemají zájem,event. se neschováváte do jeho padáku - nevidím výraznou souvislost mezi parašutistickým výkonem a sexem.Hovořím o sexu kvalitním. Opakované pokusy o sexuální uspokojení, které selhávají zvyšují pocit frustrace a nespokojenosti a sportovní výkony negativně ovlivňují zcela očividně, ostatně stejně jako výkony intelektuální. Snad jen některé druhy umění se dají vcelku s úspěchem provozovat ve stavu chronického sexuálního neuspokojení.

Dosud jsem poukazovala na provozování této činnosti, která dle mého názoru kvalitu výkonů spíše potencuje, je-li provozována v optimální míře (individuální). Co může tuto kvalitu jistě negativně ovlivňovat jsou vtíravé neodklonitelné myšlenky na sex. Dlouhodobá frustrace v sexuální oblasti může narušit schopnost koncentrace pozornosti a tím vážně ohrozit zdraví parašutisty. Nekoncentrovaný skokan, kterému v hlavě naprosto nekontrolovatelně běží různé fantazijní obrazy daného tématu není s to plně věnovat pozornost skokům a ohrožuje nejen sebe. Takovýmto lidem bychom měli pomoci najít znovu jejich psychickou stabilitu. Forma této pomoci by měla být individuální a i zde apeluji na svědomí celého kolektivu Aeroklubu. Pro informaci několik známek, typických pro takto postižené jedince :

- nemizící, obnovující se mozoly na rukou (typicky na jedné dlani, u praváků pravá…existují i zastánci hesla „levačkou je to jako od cizího..)
- časté, opakující se záněty lokte (tenisový loket – lokalizace viz výše)
- dlouhodobě subdepresivní ladění
- impulsivní změny nálad ve smyslu výbuchů vzteku a nasranosti
- introvertní stažení do sebe – nezájem o komunikaci s kolektivem
- různé projevy sníženého sebehodnocení a komplexů méněcennosti
- časté verbální narážky na oblast sexuality, vtipy a průpovídky se sexuálním podtextem, používání dvojsmyslů nebo naopak silné zábrany a neschopnost reagovat na toto téma adekvátním způsobem
- sexuální loudění (zjevné nebo skryté), využívání jakékoliv příležitosti k dotykům a osahávání ostatních (přímá žádost či nabídka je naopak známkou zdravého postoje a odmítnutí nabídky takového člověka nerozhodí.)
- poukazování na nemravnost a nechutnost těch, kteří jsou schopni o sexu hovořit bez zábran a otevřeně, event. na ty, kteří ho provozují
- prodlužované, neefektivní a zdánlivě bezcílné bloumání ve sprchách, nápadné pokukování po ostatních (může být maskováno „neodkladným“ hovorem na jakékoliv téma)

Zpozorujete – li u sebe 3 z těchto znaků , jste v rizikové části populace. Buď s tím něco dělejte nebo se někomu svěřte a ten vám poradí, abyste s tím něco dělali (homosex. styk ve smyslu kompenzačního náhražkového sex. chování byl pozorován i u nižších vývojových forem, než je člověk – např. u některých druhů opic, takže to není žádná ostuda).
pozn. : o kompenzačním chování se zcela evidentně nedá hovořit v případě společného protagonisty všech výše uvedených fotografií, zde se patrně jedná – vzhledem k míře těchto projevů – o zcela manifestní homosexuální tendence.

Nicméně, abychom měli validní údaje v problematice možného znehodnocování sportovních výkonů parašutistů sexem, provozovaným na letišti, sestavíme na sezónu 2005 malý dotazník, který na konci roku vyhodnotíme a sdělíme výsledky. Protože se bude jednat o seriózní výzkum, prosím o podporu a spolupráci. Dotazníky bude vyplňovat – pravdivě, samozřejmě- každý vysmýkaný parašutista (možno i anonymně).Na základě odborné analýzy získaných dat navrhneme ve spolupráci s radou příslušná opatření.

Na závěr výrok C.Pavezy : „Kdyby nebyl sex nejdůležitější věcí na světě, Geneze by jím nezačínala.“ Pochopitelně neznal parašutisty a nevěděl nic o skokanství padákem (ještě jednou, Gumáku).Na druhou stranu, nevím, zda nějaká podobně masivně rozšířená kniha začíná : „ Pln očekávání věcí příštích, vrhl se střemhlav („headdown“ se moc nehodí) do prostoru mezi letadlem a zemí, radostně výskal při plnění daných úloh a s nezměrnou láskou otevřel svůj padák.“ Ale mohla by tak nějaká kniha končit…

Těším se na vaše další podněty
mgr. Kudláková, promovaný psychologP.S.: pro ochránce zvířat a členy hnutí Greenpeace : k obrázku č. 1 – jsme s naprostou a neotřesitelnou jistotou přesvědčeni, že zdokumentovaný akt nesouvisí s žádnými aktivitami, charakterizovanými jako týrání zvířat (vč. plyšových). Jednak by takové zvrhlosti Análek prostě nebyl schopen a jednak výraz kačenky byl velmi podobný tomu jeho. Z doslechu dále víme, že kačenka sama nejprve Análka sváděla vilnými pohledy a eroticky významným natřásáním peří a posléze dala k aktu jednoznačný souhlas („ga“).V případě nepravdivosti těchto údajů se Aeroklub Hořovice distancuje od chování členů cizích aeroklubů – jsou to prasata (jmenovaný je členem PPP – Prvního Prasečího Paraklubu).


Vzhledem k tomu, že toto je letos zřejmě poslední příspěvek, rubrika Kudláková Vám přeje krásné vánoce, hodně tematických dárků pod stromečkem, ať jste na příští sezónu plně vybaveni a do příštího roku co nejméně problémů v sexuální oblasti.