Zpět na seznam

Iniciace na letišti
01.05.2006

dodatek k provozu

Jak už to tak bývá, reference Metelky o provozu nejsou zcela vyčerpávající a tentokrát opomněl velmi důležitou, nebojím se říci přímo fatální událost s výrazným duchovním aspektem.Ale k tomu později. Nejprve jedno upřesnění, aby snad náhodný návštěvník těchto stránek nepojal podezření o nemravném, ba přímo opovrženíhodném chování parašutistů - pivko ke guláši bylo pochopitelně NEALKOHOLICKÉ!!! Jako důkaz tu máme zmenšený reklamní bilboard, který nám laskavě zapůjčilo vedení nejmenovaného pivovaru. Ta modelka je mi nějaká povědomá.......
Že byl víkend ve znamení výsostných oslav majora v.v.v.v.v. ing. Prochora už bylo řečeno (Metelko, pořád mu ty tituly a hodnosti komolíš!!!). Užíval si to zaslouženě celý provoz, od úvodního hlášení při nastoupené jednotce (i když samozřejmě našel mouchy, byl upřímně rád, že na letišti konečně vládně pořádná disciplína), přes dokonalou organizaci výdeje přídělů potravy a úklidu poté - myslím, že jeho předpoklad, že teď konečně všichni viděli, jak se to má dělat a budou pokračovat v daném duchu - je mylný, ale udělal pro to všechno. A v neposlední řadě si celý víkend užíval projevů přízně, a to bez ohledu na pohlaví a denní dobu. Budiž mu to přáno...

A konečně se dostávám ke zmíněnému duchovnímu rozměru posledního provozu. Protože předpokládám, že někteří z vás si ničeho takového nejsou vědomi, dovolte stručný úvod do tématu INICIACE.

Iniciační neboli zasvěcovací rituály bývaly v různých kulturách nepostradatelnou součástí kmenového života a jejich význam byl, jak jsem již podotkla, především v duchovním posunu příslušníků kmene a tím pádem v právu postoupit v kmenové hierarchii na vyšší post - klasická iniciace se týkala všech chlapců, kteří dovršili určitou věkovou hranici a museli prokázat, že si zaslouží být plnoprávnými (dospělými) členy společenství. Náplň těchto zkoušek bývala různá, ale společným jmenovatelem bylo prokázání odvahy, samostatnosti, překonání sebe sama (tím pádem dosavadních dětských, bezstarostných způsobů chování), součástí všech iniciačních rituálů byla "krvavá oběť" a překonávání bolesti.Právě to byl důkaz, že chlapec dospěl v muže a má práva a povinnosti dospělého. Časem tyto rituály- často velmi drastické- vymizely a v naší kultuře se okleštily do podoby předání občanky jako známky dospělosti, maturitou a absolvováním vojny - i to už mužům už vzali. Dnes se s iniciacemi setkáme pouze u různých společenství náboženských,duchovně orientovaných nebo "zájmových". Dlužno podotknout, že na populaci dospělých mužů je absence zasvěcení citelně znát. Jsem opravdu potěšená, že se k napravení těchto civilizačních škod na mužích ujali právě parašutisti. Chvála vám za to, chlapci.
Díky tomu, že část víkendového letištního iniciačního rituálu je zaznamenaná, můžeme si konkrétně popsat jednotlivé kroky.Vlastní iniciace, tedy samotná aplikace tygří masti do intimních oblastí adepta je samozřejmě tajná skrzevá know-how.

K překonání bolesti a k pokoře vůči nadcházejícímu zasvěcení významně pomáhá meditace, soustředění, pochopení významu tohoto aktu..., zbavení se oděvu má význam odložení předsudků, strachu a prosté odevzdání se...


Tato fotografie dokazuje, že iniciační rituál splnil účel, adept je v tranzovém stavu a oddává se rituálnímu tanci, kterým ostatním signalizuje, že se právě stal dospělým...Teprve potom smí jít mezi ostatní členy společenství a nechat se obdivovat a oslavovat za prokázanou odvahu a sebezapření, za přinesenou oběť. Obdiv žen kmene je zasloužený (zasvěcovací rituály žen jsou zcela odlišné).A na závěr upřímná gratulace, Honzíku! STAL SE Z TEBE MUŽ!!!