Zpět na seznam

Jak chovat muže
27.03.2006

- něco pro feministickou sekci


Vážení a milí chovatelé, vzhledem k tomu, že v posledním období se výrazně zvýšil počet Vašich dotazů, týkajících se problematiky chovu mužů v podmínkách domácího chovu, rozhodli jsme se tomuto tématu věnovat více než v rámci běžné rubriky „odborník radí“ a požádali jsme kapacity oboru o přehled základních pravidel této rozšířené zájmové činnosti, který vám nyní předkládáme. Případné další dotazy směřujte i nadále na adresu redakce časopisu Chovatelství.


Základní pravidla při chovu muže:


§ 1
Chovaný exemplář by měl splňovat alespoň 2 z následujících předpokladů :

1.musí být užitečný (zručnost, šikovnost a snaha v domácnosti a v posteli)
- tohle vypadá nadějně…..2.musí být pohledný (tj. jeho vzhled by neměl vzbuzovat lítost a soustrast)
- příklad toho, jak by to skutečně nemělo vypadat…….
3.výše jmenované vlastnosti nemusí platit v případě, že platí § 2!

§ 2
Je bohatý

§ 3
Podmínky chovu:

Dopřejte si dostatek času na výběr vhodného exempláře a nechte se skutečně přesvědčit o jeho reálných přednostech a schopnostech. Zvažte pečlivě skutečnost, že muži mají tendenci ukazovat se z té lepší strany, což je ovšem často následováno návratem k původnímu stavu. Skryté vady a neduhy objevíte až po delší době.
To je také důvod, proč narůstá počet odložených mužů a vzhledem k přeplnění útulků mnohé tyto exempláře bezcílně bloudí po okolí a hledají útočiště u nových majitelek. Pečlivě tedy vyberte takový obchod či soukromý velkochov, který je pro Vás zárukou kvality.
Výhodným řešením bývají i exempláře, nabízené v second handech, neboť mají již osvojené žádoucí návyky. Varování je zde ovšem na místě, protože v případě vícekrát použitých jedinců často dochází k masivním ztrátám krátkodobé paměti a těžko si vzpomenou na svůj momentální domov a majitelku.

§ 4
Krmení

Muž je ve své podstatě všežravec. Z důvodů vyrovnané stravy se doporučuje občasné doplnění konzerv čerstvou zeleninou. Striktní zákaz konzumu alkoholu nemusí platit, pokud si ho dokáže zajistit od kamarádů – to platí všeobecně i pro sladkosti. Pozor na přežírání!!! Uvědomte si, že u obézního muže rapidně klesá pohyblivost a tím pádem i výkonnost v domácnosti i v posteli.

- ideální pochopitelně je, když si potravu sami obstarají a ještě se vzájemně obslouží….
§ 5
Prostor pro chov

Co se týká ubytování, je muž relativně nenáročný, stačí mu postel a televizor (dálkové ovládání je nezbytné!). pokud je k dispozici počítač, můžete televizor vypustit.
Není dobré muže na celý den zavírat. V tomto případě hrozí výskyt depresivních stavů, odmítání stravy až úhynu.
Na pravidelný přívod kyslíku a udržení přiměřené kondice a pohyblivosti se osvědčila práce na zahradě, krom toho je i dobré vzít muže 1x denně mezi lidi, aby měl větší výběh.


§6
Péče

Dohlédněte na to, aby se alespoň 1x denně umyl a pravidelně měnil spodní prádlo.
Aby se vyhnul zbytečnému poranění, občas je vhodné ostříhat nehty.
Vhodné jsou i pravidelné návštěvy u holiče.

§ 7
Choroby

Muž má od přírody sklon k dramatizování a přehánění, dispozice k hypochondrii je mu vrozená.
Nezapomínejte: na prochladnutí úplně postačí obyčejná kombinace postel+čaj! Upřímné politování nemocného může proces ozdravění výrazně prodloužit!
Někteří muži mají bohužel sklon k vypadávání vlasů, ale vzhledem k tomu, že to nemá výrazný vliv na jejich kondici, není třeba se tím vážněji zabývat.

- na letišti je takto „postižených“ jedinců opradvu dostatek, ale – jak říká Kozina – tam, kde mi nesluší, vlasy nenosím!


§8
Výcvik

Při správném zacházení muž obvykle zkrotne velmi rychle, běžné povely, jako např. k noze, dones, pohov, … ovládají ti bystřejší již během několika hodin výcviku. Nezapomeňte na pravidelnost! Nejvhodnějšími motivačními odměnami při výcviku jsou: sex, vycházka navíc, jednorázová návštěva restaurace, koupě baterií do TV ovladače, jídlo, 1 pivo….
V případě, že se do výcviku hodlá zapojit i tchýně, je třeba určit jasná pravidla!

§9
Rozmnožování

Muži jsou plodní celý rok a podle toho se také chovají. Většina jejich sexuálního chování ovšem přímo s rozmnožováním nikterak nesouvisí! Na druhou stranu při úrovni současné vědy naštěstí již ženy nejsou ve smyslu rozmnožování na přítomnosti muže závislé.

Přejeme Vám hodně chovatelských úspěchů a zároveň zveme na naše pravidelné soutěžní výstavy.