Zpět na seznam

Strestest
07.07.2005

pozdrav pro všechny pracující od Lucky
Přiložený test pochází z výzkumného lékařského projektu nemocnice St. Mary Hospital.

Níže je obrázek dvou stejných delfínů, vyskakujících z vody. Ve zmíněném projektu bylo zjištěno a náležitě ověřeno, že obrázek má velikou diagnostickou hodnotu, co se týká dlouhodobě působícího stresu, neboť lidmi, kteří jsou vystaveni působení stresových faktorů, event. se nacházejí ve stavu hluboké frustrace vnímají stejné delfíny zcela rozdílně.

Podívejte se tedy i vy na tento obrázek.
Uvidíte-li dva a více rozdílů u naprosto identických delfínů, okamžitě požádejte o dovolenou, event. o vystavení neschopenky u závodního lékaře. Pokud ani po 14 dnech nebudete s to vnímat delfíny jako identické, navštivte bez prodlení nejbližší ambulanci psychiatra.
....už jste odjeli????