Zpět na seznam

Finále českého poháru
18.07.2007

oprava propozic


Vážení sportovní přátelé,

Přiblížil se čas finálové soutěže v Jindřichově Hradci. A protože špatné počasí si zde již vybrali plachtaři na MČR juniorů a akademiků, tak předpokládáme přízeň těch nahoře. Těšíme se, že Vás a všechny Vaše a naše známé opět přivítáme v Jindřichově Hradci.
Za tým organizátorů Jirka Dvořák
Ředitel soutěže : Jiří Průša Hlavní rozhodčí: Jaroslav Vágner CZ.G – 046

Rozhodčí : Petr Valenta CZ.G - 065
Josef Chládek CZ.G - 050 Jaroslav Nytra CZ.G - 012
František Hrabák CZ.G - 055 Jiří Václavík CZ.G - 056

Řídící seskoků : Jiří Dvořák Počítačové zpracování : Jiří PrůšaOrientační program soutěže
17.8.2007 19:00 - 22:00 hod. prezentace
18.8.2007 7:00 - 8:00 hod. snídaně
8:15 hod. nástup
8:45 - 20:00 hod. seskoky
20:30 - 24:00 hod. "hangár" párty
19.8.2007 9:00 - 13:00 hod. seskoky
13:30 hod. vyhlášení výsledků


Cíl soutěže
Ř porovnat výkonnost sportovních parašutistů České republiky a parašutistů ze zahraničí
Ř určit vítěze Jindřichohradeckého poháru
Ř získat výsledky pro hodnocení Českého poháru
Ř vyhlásit přeborníka Jihočeského kraje

Všeobecné ustanovení
Ř soutěž organizuje Aeroklub Jindř. Hradec, PS 70, 377 01 Jindřichův Hradec
Ř prezentace soutěžících proběhne 17.8.2007 do 22:00 na letišti AK J.Hradec
Ř možnost tréninkových seskoků od 15.8. 2007, doskočiště a AMP k dispozici
Ř soutěž je soutěží družstev ( čtyřčlenných-mohou být smíšená ) a jednotlivců
Ř pořadatel vyhodnotí dále výsledky v kategoriích :
junioři - ročník narození 1985 a mladší
veteráni - ročník narození 1957 a starší
ženy
Ř v případě, že sportovci neutvoří čtyřčlenná družstva do ukončení prezentace budou sestavena pořadatelem
Ř losování pořadí družstev provede pořadatel po ukončení prezentace
Ř soutěže se mohou zúčastnit sportovci kategorie B (v přítomnosti instruktora) a vyšší
Ř startovné 400 Kč, splatné při prezentaci ( v ceně 1 společná večeře ), cena seskoku bude stanovena dle skutečných nákladů
Ř úhrada seskoků hotově, nebo fakturou po předložení potvrzení vysílajícího AK o úhradě faktury
Ř ubytování - ve vlastních stanech ( zdarma )
- AIR penzion na letišti ( 150 Kč/noc)
- Ubytovna letiště (100 Kč/noc)
Ř občerstvení - restaurace na letišti

Ř závazné přihlášky s objednávkou ubytování zašlete nejpozději do 31.7.2007 na adresuVladimíra Havlová
Elišky Krásnohorské 856/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel. 602 180 222 fax. 384 321 009
e-mail : havlova@somejh.cz dvorakjh@iol.cz


Technické podmínky
Ř soutěž se koná dle předpisu V-PARA-1 a sportovního řádu FAI
Ř při prezenci předloží ke kontrole každý závodník průkaz parašutisty, doklady od padáku včetně pojištění
Ř sportovci kategorie B musí mít s sebou instruktora
Ř soutěžní seskoky budou prováděny z letounu AN-2, výška 800 - 1000m v závislosti na výšce oblačnosti opakovací seskoky a rozskoky je možno provádět z letounu L-60S
Ř seskoky budou prováděny do síly větru 7m/sec.
Ř vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj členů svých družstev
Ř seskoky se budou provádět na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm AMP


Sportovní disciplíny
Ř přesnost přistání čtyřčlenných družstev, do výsledků v družstvech se započítávají z každého kola 3 výsledky, nejhorší v daném kole se škrtá,
Ř přesnost přistání jednotlivců - započítávají se všechny seskoky z ukončených kol
Ř soutěž je na plných 6 kol + semifinále kam postupuje 50% startovního pole + finále – 25 % startovního pole. V semifinále a finále je pořadí seskoků od nejhoršího k nejlepšímu výsledku sportovců. Soutěž může být uzavřena po 3 kolech.

Určení vítězů a kategorie
Ř vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejmenším součtem centimetrů, v případě shody s větším počtem nul, dále s větším počtem lepších výsledků
Ř vítězem v soutěži jednotlivců vítězí sportovec s nejmenším součtem centimetrů, v případě stejného součtu rozhoduje větší počet nul, při další shodě větší počet lepších výsledků. V případě další shody budou na výsledkové listině umístěni na shodném místě. U prvních tří jednotlivců může pořadatel nejprve použít dva rozskoky.
Ř vítězové v jednotlivých kategoriích budou vyhodnoceni v případě, že v dané kategorii budou startovat více jak 4 sportovci
Ř vítězové v soutěži družstev, jednotlivců a kategorií budou odměněni diplomem a věcnou cenou
Ř přeborník Jihočeského kraje – parašutista, který na Jindřichohradeckém poháru dosáhne nejlepší výsledek a je členem ZO Aeroklubu v jihočeském kraji.


Protesty
Ř protest musí být podán v průběhu 30 minut po události, která je důvodem k protestu, kapitánem družstva s odvoláním na článek sportovního řádu FAI
Ř protest se podává s poplatkem 500 Kč řediteli soutěže nebo hlavnímu rozhodčímu, v případě zamítnutí protestu propadá poplatek ve prospěch pořadatele
Ř ředitel soutěže (nemá hlasovací právo) předsedá jury složené z kapitánů lichých družstev, vyjma kapitána družstva, kterého se týká protest. Hlasování o protestu je tajné, rozhodnutí o protestu je dáno prostou většinou ( případ nerozhodného výsledku znamená zamítnutí protestu)


Vladimíra Havlová
Elišky Krásnohorské 856/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel. 602 180 222 fax. 384 321 009
e-mail : havlova@somejh.cz
dvorakjh@iol.cz

Přihláška do Jindřichohradeckého poháru 18. - 19. 8. 2007


Vysílající aeroklub : ………………………………………………………………………………………..1 družstvo / rok narození 2 družstvo / rok narození 3 družstvo / rok narození
Název družstva
Kapitán / / /
1 člen družstva / / /
2 člen družstva / / /
3 člen družstva / / /Požadavek na ubytování :
Ubytování na vysokošk. koleji - počet osob ……………………..


Potvrzení : Vysílající organizace potvrzuje, že uhradí za své členy fakturu za uskutečněné seskokyV …………………………..… dne ………2 007 …………………………………..
podpis